Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

2015-02-20

Konkurs na stanowisko asystenta (2) w IHAR-PIB w Radzikowie

Konkurs na stanowisko asystenta w IHAR-PIB w Radzikowie
2015-04-09

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA (2) W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

2015-07-21

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Genetyki i Hodowli Roślin, Pracownia Żyta, zatrudni inżyniera

2015-07-21

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Pracownia Żyta zatrudni inżyniera biologii lub rolnictwa

2015-08-10

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Fitopatologii, Pracownia Hodowli Odpornościowej zatrudni technika

2015-09-15

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Fitopatologii, Pracownia Hodowli Odpornościowej, zatrudni technika

2015-11-04

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

zatrudni na stanowisko Kierownik Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (KCRZG)

2015-11-04

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

zatrudni na stanowisko Kierownik Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (KCRZG)

2016-02-02

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Genomiki Funkcjonalnej

zatrudni magistra biologii lub rolnictwa do realizacji projektu badawczego i doktoratu

2016-03-08

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy,

Zakład Inżynierii Genetycznej, Zakład Genomiki Funkcjonalnej

zatrudni na stanowisku: Technik

2016-04-11

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin

zatrudni:

Na stanowisko: InżynieraOstatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-29 11:03:27, zmian dokonał(a): Krystyna Żurek

WCAG 2.0 (Level AA)