Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

2018-02-19
Ikona statystyk

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w IHAR-PIB

Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM W RADZIKOWIE (Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin)

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM W RADZIKOWIE (Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin)

Wymagania ogólne na stanowisko adiunkta:

 • uzyskanie stopnia naukowego doktora, potwierdzone odpisem dyplomu;
 • potwierdzona znajomość języka obcego nowożytnego;
 • dorobek własny odpowiadający najniższej liczbie punktów uzyskanych z trzech publikacji wyróżnionych w Journal Citation Reports, zgodnej z kryteriami oceny jednostek naukowych MNiSW.

Kandydaci składają następujące dokumenty w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu w Sekretariacie Dyrektora Instytutu w Radzikowie:

 • odpis dyplomu potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • życiorys naukowy,
 • list motywacyjny,
 • opinia przyszłego bezpośredniego przełożonego lub dwóch innych pracowników naukowych o predyspozycjach, kompetencjach i przydatności do pracy na aplikowanym stanowisku,
 • potwierdzenie znajomości języka obcego nowożytnego.

Wymagania szczegółowe na stanowisko adiunkta w IHAR-PIB, w Zakładzie Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin:

 • znajomość technik kultur in vitro, immunodetekcji białek oraz podstaw biologii molekularnej,
 • umiejętności w zakresie przygotowywania bibliotek szlakiem Nextera,
 • znajomość podstaw sekwencjonowania na platformie MiSeq,
 • potwierdzona umiejętność pracy na platformach internetowych przeznaczonych do Kształcenia Na Odległość,
 • potwierdzone odbycie stażu zagranicznego w jednostce naukowej,
 • umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnego planowania eksperymentów,
 • dobra znajomość statystycznych metod analizy danych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Data ogłoszenia konkursu: 19 luty 2018 r.
Przesyłanie zgłoszeń do dnia: 5 marca 2018 r.

Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB
Informację wytworzył:
Grzegorz Żurek
Informację wprowadził:
Wojciech Borawski
Data wytworzenia:
2018-02-19
Data publikacji:
2018-02-19
Data ostatniej zmiany:
2018-02-19
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-29 11:03:27, zmian dokonał(a): Krystyna Żurek

WCAG 2.0 (Level AA)