Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

2018-11-09
Ikona statystyk

IHAR-PIB, Oddział Bonin, Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Biochemii

Zatrudni na stanowisko: inżyniera z możliwością rozwoju naukowego

Miejsce Pracy Bonin 3, 76-009 Bonin, woj. zachodniopomorskie.
Data ogłoszenia 09 listopada 2018 r.
Termin składania ofert 31 grudnia 2018 r.
Kontakt dr inż. Agnieszka Przewodowska
Kierownik Oddziału IHAR-PIB w Boninie
tel.: 94 342 30 31 w. 266; e-mail: a.przewodowska@ihar.edu.pl
Instytucja Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Boninie, Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Biochemii
Miejsce Pracy Bonin 3, 76-009 Bonin, woj. zachodniopomorskie.
Data ogłoszenia 09 listopada 2018 r.
Termin składania ofert 31 grudnia 2018 r.
Kontakt dr inż. Agnieszka Przewodowska
Kierownik Oddziału IHAR-PIB w Boninie
tel.: 94 342 30 31 w. 266; e-mail: a.przewodowska@ihar.edu.pl

Wymagania stawiane kandydatowi:

 • Wykształcenie wyższe: magister biologii, rolnictwa lub technologii żywności; preferowana specjalizacja biochemia, biotechnologia lub biologia molekularna.
 • Silna motywacja do pracy badawczej, biegłość i precyzja w pracach laboratoryjnych.
 • Znajomość podstawowych technik biologii molekularnej (techniki wymagane: izolacja DNA, RNA, techniki elektroforetyczne, techniki RT-qPCR, preferowane dodatkowo: kultury in vitro roślin, klonowanie, analiza baz danych NCBI, projektowanie starterów).
 • Znajomość języka angielskiego.
 • Umiejętność współpracy w zespole.

Zakres obowiązków:

 • Praca w laboratorium badawczym i przy komputerze.
 • Praca w szklarni, przechowalni i w polu.
 • Prowadzenie obserwacji i opisów symptomów chorób wirusowych roślin ziemniaka.
 • Udział w pracach badawczych nad wykrywaniem wirusów ziemniaka metodami molekularnymi.
 • Analiza wyników i wykonywanie obliczeń statystycznych.
 • Przygotowywanie dokumentacji, raportów, prezentacji, plakatów, a w dalszej perspektywie publikacji.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny.
 • Podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko (skierowane do Dyrektora IHAR-PIB).

Warunki zatrudnienia:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, poprzedzone 3-miesięcznym okresem próbnym.
 • Możliwość rozwoju naukowego i awansowania na stanowiska naukowe.

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do 31.12.2018 r. drogą elektroniczną CV oraz list motywacyjny na adres e-mail: a.przewodowska@ihar.edu.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w  Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :       

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca,
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok.
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB,

Własnoręczny podpis kandydata do pracy

Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Informację wytworzył:
Agnieszka Przewodowska
Informację wprowadził:
Wojciech Borawski
Data wytworzenia:
2018-11-09
Data publikacji:
2018-11-09
Data ostatniej zmiany:
2018-11-13
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-29 11:03:27, zmian dokonał(a): Krystyna Żurek

WCAG 2.0 (Level AA)