Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

IHAR-PIB, Oddział Bydgoszcz

Ikona statystyk

zatrudni na stanowisko: inżynier

Instytucja Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Bydgoszczy
Miejsce Pracy Al. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz
Data ogłoszenia 30 października 2018 r.
Termin składania ofert 07 listopada 2018 r.
Kontakt dr hab. inż. Mirosław Nowakowski e-mail: m.nowakowski@ihar.bydgoszcz.pl
Anna Jaskulska tel.(52)581-69-63, (52) 323-11-58

Wymagania stawiane kandydatowi:

 • wykształcenie wyższe rolnicze, kierunek rolnictwo, biologia, biotechnologia, agrobiologia,
 • znajomość języka angielskiego,
 • samodzielność, sumienność, odpowiedzialność oraz doskonała organizacja pracy,
 • doświadczenie pracy w Jednostce naukowej będzie dodatkowym atutem,
 • swobodne posługiwanie się pakietem Microsoft Office (w tym bardzo dobra znajomość programu Excel),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. ”B”.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie prac inżynieryjnych w polu i laboratorium,
 • prowadzenie obserwacji i opisów cech agronomicznych roślin,
 • wykonywanie zestawień wyników obliczeń statystycznych,
 • przygotowywanie dokumentacji prezentacji, plakatów a w dalszej perspektywie publikacji,

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Stabilne zatrudnienie w godzinach pracy 7.00 – 15.00,

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia,
 • Podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko (skierowane do Dyrektora IHAR-PIB)

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w Oddziale IHAR-PIB w Bydgoszczy Al. Powstańców Wielkopolskich 10


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do 07.11.2018 r. drogą elektroniczną CV oraz list motywacyjny na adres e-mail: m.nowakowski@ihar.bydgoszcz.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w  Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :       

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca,
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok.
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB,

Własnoręczny podpis kandydata do pracy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Informację wytworzył:
Mirosław Nowakowski
Informację wprowadził:
Wojciech Borawski
Data wytworzenia:
30.10.2018
Data publikacji:
2018-10-31
Data ostatniej zmiany:
2018-11-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-29 11:03:27, zmian dokonał(a): Krystyna Żurek

WCAG 2.0 (Level AA)