Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

Prace remontowe w budynku laboratoryjno-socjalnym Ogrodu Botanicznego KCRZG w Bydgoszczy, IHAR-PIB w Radzikowie (ważny od 27.05.2015-12.06.2015)II post.

Ikona statystyk
1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 76717-2015 z dnia 27.05.2015 r.

 2. SIWZ (II post)

 3. Zał. nr 1- Oferta

 4. Zał. nr 2- STWiOR

 5. Zał. nr 3- Ośw. Wykonawcy

 6. Zał. nr 3a - Ośw. dot. grup kapitałowych

 7. Zał. nr 4- Wykaz robót

 8. Zał. nr 5- Wykaz osób

 9. Zał. nr 6- Ośw. dot uprawnień

 10. Zał. nr 7- Ośw. dot. zasobów

 11. Zał. nr 8- Umowa wzór

 12. Zał. nr 10a- Projekt ogólnobudowlany

 13. Zał. nr 10b- Projekt inst. elektrycznej

 14. Zał. nr 10c - Projekt sanitarny pom nr 4

 15. Zał. nr 11a - Przedmiar ogólnobudowl.

 16. Zał. nr 11b - Przedmiar elektr. cz.1- zest. robót

 17. Zał. nr 11c - Przedmiar elektr. cz.2- zest. robocizny

 18. Zał. nr 11d- Przedmiar elektr. -zest. materiałów

 19. Zał. nr 11e - Przedmiar elektr.- zest sprzętu

 20. Zał. nr 10a_1- Do proj. ogólnobudowl. rys.1 - Pomieszczenie nr 1

 21. Zał. nr 10a_2 - Do proj. ogolnobudowl. rys.2- Pomieszczenie nr 2

 22. Zał. nr 10a_3- Do proj. ogolnobudowl. rys. 3- Pomieszczenie nr 3

 23. Zał. nr 10a_4- Do proj. ogolnobudowl. rys. 4- Pomieszczenie nr 5, 5a, 6

 24. Zał. nr 10a_5- Do proj. ogolnobudowl. rys. 5- Pomieszczenie nr 4

 25. Zał. nr 10b_1- Do proj. inst. elektr.- Instal. oświetl. Ppmieszczenie nr 1

 26. Zał. nr 10b_2- Do proj. inst. elektr- Instal. oświetl. Pomieszczenie nr 2

 27. Zał. nr 10b_3- Do proj. instal. elektr- Instal. oświetl. Pomieszczenie nr 3

 28. Zał. nr 10b_4- Do proj. instal. elektr- Instal oświetl. Pomieszczenie nr 4

 29. Zał. nr 10b_5- Do proj. instal. elektr.- Instal. oświetl. Pomieszczenie nr 5, 5a, 6

 30. Zał. nr 10b_6- Do proj. instal. elektr. - Instal oświetl. Tablica TG schemat

 31. Zał. nr 10b_7 - Instalacja teleinformatyczna

 32. Zał. nr 10c_1- Do proj. sanitarnego- Pomieszczenie nr 4- Rzut parteru

 33. Zał. nr 10c_2- Do proj. sanitarnego- Pomieszczenie nr 4- Podłączenie aparatu grzewczo- wentyl. do C.o.

Wynik postępowania

Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Wojciech Borawski
Data wytworzenia:
2015-05-27
Data publikacji:
2015-05-27
Data ostatniej zmiany:
2015-12-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-29 11:03:27, zmian dokonał(a): Krystyna Żurek

WCAG 2.0 (Level AA)