Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Ikona statystyk

Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. z siedzibą 05-870 Błonie, Radzików

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB
Informację wytworzył:
Grażyna Jędzejak
Informację wprowadził:
Wojciech Borawski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-06-26
Data ostatniej zmiany:
2018-06-26

Finanse IHAR

Ikona statystyk

Wartość majątku Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego

Stan na 31.12.2017 r.: (w tys. zł)

1. Aktywa trwałe 169 049,6
w tym:  
- wartości niematerialne i prawne  26,8
- rzeczowe aktywa trwałe   70 894,8
- należności długoterminowe   -
- inwestycje długoterminowe  98 031,3
   
2. Aktywa obrotowe 45 096,8
w tym:  
- zapasy     11 920,0
- należności krótkoterminowe    7 388,4
- inwestycje krótkoterminowe  25 097,7
   
Ogółem Aktywa (1+2)   214 146,5

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście                      30 083,2

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin -PIB
Informację wytworzył:
Grażyna Jędzejak
Informację wprowadził:
Wojciech Borawski
Data wytworzenia:
2004-06-17
Data publikacji:
2004-06-17
Data ostatniej zmiany:
2018-06-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-29 11:03:27, zmian dokonał(a): Krystyna Żurek

WCAG 2.0 (Level AA)