Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

Ustawy i uchwały

Ikona statystyk

Działalność Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin prowadzona jest w oparciu o:

  1. Uchwałę Nr 33 Prezydium Rządu z dnia 24 stycznia 1951 roku w sprawie reorganizacji nauki rolniczej,
     
  2. Ustawę z dnia 25 lipca 1985 roku o jednostkach badawczo-rozwojowych Dz. U. Nr 36, poz. 170, jednolity tekst urzędowy Dz. U. Nr 44, poz. 194. Nr 107, poz. 464 z 1991 r. z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 54, poz. 254 z 1992 r. Dz. U. Nr l. poz. 3. Nr 43, poz. 163 z 1994 r., Dz. U. Nr 41, poz. 175 i Nr 89, poz. 402 z 1996 r., Dz. U. Nr 43. poz. 272 i Nr 275 poz. 467 z 1997 r., Nr 103, poz. 1100 z 2000 r., Dz. U. Nr 74, poz. 676., Nr 113, poz. 984., Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052 z 2002r.,
     
  3. Statut Instytutu uchwalony przez Radę Naukową w dniu 16 grudnia 2010 r., zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 18 lutego 2011 r.,
     
  4. Regulamin Organizacyjny wprowadzony zarządzeniem Dyrektora nr 26/D/2015 z dnia 10 grudnia 2015r.

Zasady gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1991 roku (Dz.U. nr 72/91 poz. 318 z późniejszymi zmianami), ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U z 2013 r. Nr 330, z późn. zm.)  oraz ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz.U z 2009 nr 157 poz. 1240 )

Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Informację wytworzył:
Zygmunt Tomaszewski
Informację wprowadził:
Wojciech Borawski
Data wytworzenia:
2004-06-17
Data publikacji:
2004-06-17
Data ostatniej zmiany:
2016-09-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-29 11:03:27, zmian dokonał(a): Krystyna Żurek

WCAG 2.0 (Level AA)