Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

Zarządzenie nr 1/D/2019 Dyrektora IHAR-PIB

Ikona statystyk

w sprawie sprzedaży nieruchomości w Starym Oleśnie

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, 05-870 Błonie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

 1. Lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym nr 23c przy ul. Starowiejskiej w Starym Oleśnie o powierzchni urzytkowej 64,8 m² wraz z udziałem 743/12250 w cz. wspólnej budynku pwug. działki nr ew. 1/26 o pow. 0,1009 ha, dla której jest prowadzona księga wieczysta KW OP1L/00039094/9 i udziałem 746/10000 pwug. działki nr ew. 1/27 o pow. 0,1120 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW OP1L/0039096/3. Wartość rynkowa wynosi 54 000,00 zł.
  oraz
  Segmentu gospodarczego nr 33 o pow. urzytkowej 16,20 m² posadowionego na działce nr ew. 1/31 o pow. 0,3039 ha wraz z udziałem 162/6475 w częściach w spólnych i pwug. KW OP1L/00039008/0. Wartość rynkowa wynosi 1 000,00zł
  Łącznie 55 000,00 zł (pięćdziesiąt pięc tysięcy złotych)
   
 2. Lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym nr 9 przy ul. Starowiejska w Starym Oleśnie o powierzchni 112,30 m²  wraz z udziałem 3242/10000 w cz. wspólnej budynku i pwug. działki nr ew. 8/8 o pow. 0,0354 ha (udział w gruncie 115 m² ), dla której prowadzona jest księga wieczysta KW OP1L/00039460/6. Wartość rynkowa wynosi 74 000,00 zł.
  oraz
  Segmentugospodarczego o pow. urzytkowej 20,40 m² posadowionego na działce nr ew. 1/38 o pow. 0,0414 ha wraz z udziałem 204/1632 w częściach wspólnych i pwug, KW OP1L/00039145/2. Wartość rynkowa wynosi 1 300,00 zł.
  Łącznie 75 300,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych).
   
 3. Lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym nr 18 przy ul. Starowiejska w Starym Oleśnie o powierzchni użytkowej 37,5 m² wraz z udziałem 552/10000 w c. wspólnej budynku i pwug. działki nr ew. 3/5 o pow. 0,3143 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta KW OP1L/00039011/4 za cenę 33 000,00 zł.

Zarządzenie nr 12/D/2018 Dyrektora IHAR-PIB

Ikona statystyk

z dnia 27.09.2018 r.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 05-870 Błonie, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działek oznaczonych:

1.      Numerem ewidencyjnym 829/29 o pow. 0,0900 ha położonej w miejscowości Brzezie, gmina Kłaj, powiat wielicki, województwo małopolskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KR 2I/00020369/5 w Sądzie Rejonowym w Wieliczce. Stan władania – użytkowanie wieczyste do 11.03.2090 r.

CENA WYWOŁAWCZA wynosi 47 000,00 PLN (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych) wadium wynosi 4 700,00 PLN (słownie: cztery tysiące siedemset złotych)

2.      Numerem ewidencyjnym 829/30 o pow. 0,1381 ha położonej w miejscowości Brzezie, gmina Kłaj, powiat wielicki, województwo małopolskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KR 2I/00020369/5 w Sądzie Rejonowym w Wieliczce. Stan władania – użytkowanie wieczyste do 11.03.2090 r.

CENA WYWOŁAWCZA wynosi 115 000,00 PLN (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych) wadium wynosi 15 500,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych)

CENA WYWOŁAWCZA łącznie wynosi 162 000,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) wadium wynosi 16 200,00 PLN (słownie” szesnaście tysięcy dwieście złotych).

Instytut jest użytkownikiem wieczystym gruntu działek oznaczonych nr ew. 829/29 o pow. 0,0900 ha i 829/30 o pow. 0,1381 ha, położonych w miejscowości Brzezie, gmina Kłaj, powiat wielicki, województwo małopolskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KR 2I/00020369/5 w Sądzie Rejonowym w Wieliczce. Stan władania – użytkowanie wieczyste do 11.03.2090 r.

Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.

Zarządzenie nr 11/D/2018 Dyrektora IHAR-PIB

Ikona statystyk

z dnia 27.09.2018 r.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 05-870 Błonie, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 550/12 o pow. 0,0832 ha położonej w miejscowości Targowisko, gmina Kłaj, powiat wielicki, województwo małopolskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KR 2I/00023111/3 w Sądzie Rejonowym w Wieliczce. Stan władania - użytkowanie wieczyste do 26.07.2096 r.

CENA WYWOŁAWCZA wynosi 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) wadium wynosi 1 500,00 PLN (słownie jeden tysiąc pięćset złotych)

Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-29 11:03:27, zmian dokonał(a): Krystyna Żurek

WCAG 2.0 (Level AA)