Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

Rada Naukowa

Ikona statystyk

RADA  NAUKOWA
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
na XIX kadencję 2017–2021

L.p. Tytuł, imię Nazwisko
Dziedzina, dyscyplina, specjalność
Miejsce Pracy

po zmianie Dyrektora od 1 lutego 2018 r. i uzupełnieniu składu Rady 13.02.2018 r.
Rada ukonstytuowała się na pierwszym posiedzeniu 18 lipca 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
1. Prod. dr hab. Marek Stefan SZYNDEL
Nauki rolnicze; ogrodnictwo; fitopatologia, wirusologia
SGGW Warszawa, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu.
Samodzielny Zakład Fitopatologii
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
tel. 22 593 20 40 e-mail: marek_szyndel@sggw.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY
2. Prof. dr hab. Iwona BARTKOWIAK-BRODA
Nauki rolnicze; agrotechnika; genetyka i hodowla roślin, rośliny oleiste
IHAR-PIB Oddział w Pozaniu,
Kierownik Oddziału i Zakładu Genetyki i Hodowli Roslin Oleistych oraz Pracowni Heterozji
60-101 Poznań, ul. Strzeszyńska 36
tel. 61 823 35 31 e-mail: ibart@nico.ihar.poznan.pl
3. Prof. dr hab. Edward GACEK
Nauki rolnicze; agronomia; genetyka i hodowla roślin, odmianoznawstwo, doświadczalnictwo rolnicze
COBORU Słupia Wielka
Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
63-022 Słupia Wielka
tel. (61) 285 23 41 e-mail: e.gacek@coboru.pl
4. Prof. dr hab. Waldemar MARCZEWSKI
Nauki przyrodnicze; biochemia; Nauki rolnicze; agronomia; biochemia, biotechnologia
IHAR-PIB Oddział w Młochowie,
Kierownik Oddziału i Zakładu Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka oraz Pracowni Biotechnologii
05-831 Młochów, ul. Platanowa 19
tel 22 729 90 29 e-mail: w.marczewski@ihar.edu.pl
5. Prof. dr hab. Anna NADOLSKA-ORCZYK
Nauki rolnicze; agronomial genetyka roślin, biotechnologia, biologia molekularna roślin
IHAR-PIB w Radzikowie 05-870 Błonie,
Kierownik Zakładu Genomiki Funkcjinalnej
tel. 22 733 4 619 e-mail: a.orczyk@ihar.edu.pl
KOMISJA ds. NAUKOWYCH
6. Prod. dr hab. Danuta BOROS
Przewodnicząca
Nauki rolnicze; zootechnika; chemia płodów rolnych, żywienie ludzi i zwierząt
IHAR-PIB w Radzikowie 05-870 Błonie
Kierownik Samodzielnej Pracowni Oceny Jakości Produktów Roślinnych
tel. 22 733 4 547 e-mail: d.boros@ihar.edu.pl
7. Prof. dr hab. Dariusz GRZEBELUS
Nauki rolnicze; ogrodnictwo; genetyka, hodowla roślin, biotechnologia roślin
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja,
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
31-425 Kraków, al. 29 Listopada 54
tel. 12 662 51 91 e-mail: d.grzebelus@ogr.ur.krakow.pl
8. Dr hab. Jadwiga ŚLIWKA prof. IHAR-PIB
Nauki rolnicze; agronomia; fitopatologia, genetyka ziemniaka
IHAR-PIB Oddział w Młochowie,
Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka, Kieronik Pracowni Patogenów Ziemniaka
05-831 Młochów, ul. Platanowa 19
tel 22 729 92 48 e-mail: j.sliwka@ihar.edu.pl
KOMISJA ROZWOJU KADRY NAUKOWEJ
  Prof. dr hab. Anna NADOLSKA-ORCZYK
Przewodnicząca

Nauki rolnicze; agronomial genetyka roślin, biotechnologia, biologia molekularna roślin
IHAR-PIB w Radzikowie 05-870 Błonie,
Kierownik Zakładu Genomiki Funkcjinalnej
tel. 22 733 4 619 e-mail: a.orczyk@ihar.edu.pl
9. Prof. dr hab. Teresa CEGIELSKA-TARAS
Nauki rolnicze;agronomia; biotechnologia i genetyka roślin oleistych
IHAR-PIB Oddział w Poznaniu,
Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych, Kierownik Pracowni Kultur Tkankowych
60-101 Poznań, ul. Strzeszyńska 36
tel. 61 846 4 205 e-mail: tceg@nico.ihar.poznan.pl
10.

Prof. dr hab. Teresa

DOROSZEWSKA
Nauki rolnicze; agronomia; biotechnologia, genetyka, hodowla i biotechnologia roślin
IUNG-PIB
Zastępca Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań nad produkcją roślinną
24-100 Puławy ul. Czartoryskich 8
tel. (81) 4786930 e-mail: dorter@iung.pulawy.pl
11. Prof. dr hab. Ewa ZIMNOCH-GUZOWSKA
Nauki rolnicze; agronomia; genetyka i hodowla roślin, ziemniak
IHAR-PIB Oddział w Młochowie,
Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka, Pracownia Metodyki Hodowli
05-831 Młochów, ul. Platanowa 19
tel. 22 729 9 206 e-mail: e.zimnoch-guzowska@ihar.edu.pl
KOMISJA EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNA
12. Dr hab. Paweł CZEMBOR prof. IHAR-PIB
Przewodniczący
Nauki rolnicze; agronomia; fitopatologia i hodowla roślin
IHAR-PIB w Radzikowie 05-870 Błonie
Kierownik Zakładu Genetyki i Hodowli Roślin oraz Pracowni Genetyki Stosowanej
tel. (22) 733 4 555 e-mail: p.czembor@ihar.edu.pl
13. Prof. dr hab. Józef ADAMCZYK
Nauki rolnicze; agronomia; genetyka i hodowla roślin, kukurydza
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. - Grupa IHAR
Kierownik Działu Hodowli Kukurydzy
63-740 Kobylin, Smolice 146
tel. 65 548 24 20 e-mail: adamczyk@hrsmolice.pl
14. Dr inż. Zdzisław PASZKIEWICZ
Nauki rolnicze; agronomia; hodowla roślin
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o., Prezes PHR
63-004 Tulce k/Poznania, Tulce k/Poznania ul. Kasztanowa 5
tel. 61 872 79 50 e-mail: tulce_zarzad@phr.pl
KOMISJA SKRUTACYJNA
15. Dr hab. Dariusz

MAŃKOWSKI
Przewodniczący
Nauki rolnicze; agronomia; doświadczalnictwo rolnicze

IHAR-PIB w Radzikowie 05-870 Błonie,
Zakład Naisennictwa i Nasionoznawstwa, Pracowni Ekonomiki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
tel. 22 733 4 581 e-mail: d.mankowski@ihar.edu.pl
16. Dr hab. Renata LEBECKA prof. IHAR-PIB
Nauki rolnicze; agronomia; fitopatologia
IHAR-PIB Oddział w Młochowie,
Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka, Kierownik Pracowni Fitopatologii
05-831 Młochów, ul. Platanowa 19
tel. 22 729 92 48 e-mail: r.lebecka@ihar.edu.pl
17. Dr inż. Agnieszka PRZEWODOWSKA
Nauki biologiczne, biotechnologia, fitopatologia
IHAR-PIB Oddział w Boninie
p.o. Kierownik Oddziału i Zakładu Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka oraz Kierownik Pracowni Kultur In Vitro
76-009 Bonin,
tel. (94) 342 69 97 e-mail: a.przewodowska@ihar.edu.pl
CZŁONKOWIE
18.

Prof. dr hab. Tadeusz

ADAMSKI
Nauki rolnicze; agronomia; genetyka roślin
Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
Zakład Biotechnologii, Zespół Fenotypowania i Genotypowania Zbóż
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 34
tel. (61) 655 0 270, e-mail: tada@igr.poznan.pl
19.

Dr hab. Natasza

BORODYNKO-FILAS prof. IOR-PIB
Nauki rolnicze; agronomia; wirusolgia, fitopatologia, biologia molekularna, ochrona roślin
Instytut Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu
Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych, Kierownik Kliniki Chorób Roślin w Zakładzie Wirusologii i Bakteriologii,
60-318 Poznań, ul. Władysława Węgorka 20
tel. (61) 864 9003, e-mail: N.Borodynko@iorpib.poznan.pl
20. Prof. dr hab. Jerzy H. CZEMBOR
Nauki rolnicze; agronomia; fitopatologia, genetyka i hodowla roślin
IHAR-PIB w Radzikowie 05-870 Błonie
Kierownik Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych oraz Pracowni Gromadzenia i Oceny Roślin
tel. 22 733 4 652 e-mail: j.h.czembor@ihar.edu.pl
21. Prof. dr hab. Krzysztof

KOWALCZYK
Nauki rolnicze; agronomia; genetyka i hodowla roślin

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Agrobioinżynierii; Dyrektor Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
tel. 81 445 67 47 e-mail: krzysztof.kowalczyk@up.lublin.pl
22. Prof. dr hab. Wiesław MĄDRY
Nauki rolnicze; agronomia; matematyka, biometria, doświadczalnictwo rolnicze
SGGW Warszawa Wydział Rolnictwa i Biologii
Kierownik Katedry Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
tel. 22 593 27 32 e-mail: wieslaw_madry@sggw.pl
23. Mgr inż Jarosław MOSTOWSKI
Rolnictwo; doświadczalnictwo rolnicze
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Dyrektor
26-200 Końckie, ul. Piotrowska 30
tel. 41 372 22 84 do 86 e-mail: jaroslaw.mostowski@sodr.pl
24. Dr hab. Jerzy NAWRACAŁA prof. UP
Nauki rolnicze; agronomia; biotechnologia, gentyka i hodowla roślin
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
Katedra Genetyki i Hodowli Roślin
60-632 Poznań, ul. Dojazd 11
tel. 61 848 77 20 e-mail:jnawrac@up.poznan.pl
25. Prof. dr hab. Katarzyna NIEMIROWICZ-SZCYTT
Nauki rolnicze; ogrodnictwo; genetyka, hodowla i biotechnologia roślin, inżynieria genetyczna, kultury tkankowe
SGGW Warszawa, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu,
Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
tel. 22 59 32 169 e-mail: katarzyna_niemirowicz@sggw.pl
26. Dr inż. Krzysztof NOWAK
Nauki rolnicze; ekonomika rolnictwa, nasiennictwo
Centrala Nasienna w Sieradzu, Izba Rolnicza w Łodzi
Piaski 20, 98-240 Szadek, woj. łódzkie
tel. (43) 827 13 02; 608 022 260
e-mail: nowak.cnsieradz@wp.pl
e-mail: info@izbarolnicza.lodz.pl
27. Prof. dr hab. Wacław ORCZYK
Nauki rolnicze; agronomia; genetyka roślin, genetyka molekularna, biotechnologia roślin
IHAR-PIB w Radzikowie 05-870 Błonie
Kierownik Zakładu Inżynierii Genetycznej
tel. (22) 733 4 621 e-mail: w.orczyk@ihar.edu.pl
28. Mgr inż Małgorzata WOŹNIAK
Nauki rolnicze; agronomia; zasoby genowe, rośliny gemetycznie zmodyfikowane
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Hodowli i Ochrony Roślin, Naczelnik Wydziału Zasobów Genowych i Roślin Genetycznie Zmodyfikowanych
00-901 Warszawa, ul. Wspólna 30
tel. (22) 623 23 36 e-mail: malgorzata.wozniak@minrol.gov.pl
29. Prof. dr hab. Janusz ZIMNY
Nauki rolnicze; agronomia; biotechnologia i hodowla roślin
IHAR-PIB w Radzikowie 05-870 Błonie
Kierownik Zakładu Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin oraz Pracowni Kultur Tkankowych
tel. (22) 733 4 520 e-mail: j.zimny@ihar.edu.pl
30. Dr hab. Grzegorz ŻUREK prof. IHAR-PIB
Nauki rolnicze; agronomia; genetyka i hodowla roślin, biologia traw
IHAR-PIB w Radzikowie 05-870 Błonie
Sekretarz Naukowy Instytutu, Kierownik Zakładu Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych oraz Pracowni Traw Pozapaszowych i Roślin
Energetycznych
tel. (22) 733 4 571 e-mail: g.zurek@ihar.edu.pl

 

  DYREKCJA
1. Prof. dr hab. Henryk

BUJAK
Nauki rolnicze; agronomial gemtyka i hodowla, nasiennictwo

od 1 lutego 2018 r. Dyrektor IHAR-PIB w Radzikowie
Radzików, 05-870 Błonie
tel. 22 733 4 536 e-mail: h.bujak@ihar.edu.pl
2. Dr hab. Magdalena

SZECHYŃSKA-HEBDA
Agronomia, biologia; fizjologia roślin

od 8 września 2017 r. Zastępca Dyrektora ds. Naukowychw IHAR-PIB w Radzikowie
Radzików, 05-870 Błonie
tel. 22 733 4 503 e-mail: m.szechynska@ihar.edu.pl
3. Mgr Grażyna

JĘDRZEJAK

Głowna Księgowa IHAR-PIB w Radzikowie
Radzików, 058-870 Błonie
tel. 22 733 4 607 e-mail: g.jedrzejak@ihar.edu.pl

Stanowisko administracyjne:

Sekretarz Rady Naukowej Instytutu:
mgr Elżbieta Kruszyńska
tel. 22 733 45 99  lub 22 725 36 11 wew.599 e.kruszynska@ihar.edu.pl         

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB
Informację wytworzył:
Elżbieta Kruszyńska
Informację wprowadził:
Wojciech Borawski
Data wytworzenia:
2008-07-30
Data publikacji:
2008-07-30
Data ostatniej zmiany:
2018-03-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-29 11:03:27, zmian dokonał(a): Krystyna Żurek

WCAG 2.0 (Level AA)