Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

I Centrala Radzików

Ikona statystyk

Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin:

 • Pracownia Kultur Tkankowych
 • Pracownia Cytogenetyki Roślin
 • Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO)

Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin:

 • Pracownia Stresów Środowiskowych
 • Pracownia Markerów Molekularnych
 • Pracownia Oceny Jakości Produktów Roślinnych\\

Zakład Genomiki Funkcjonalnej

Zakład Inżynierii Genetycznej

Zakład Genetyki i Hodowli Roślin:

 • Pracownia Genetyki Stosowanej
 • Pracownia Żyta
 • Pracownia Kukurydzy i Pszenżyta

Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa:

 • Pracownia Wartości Siewnej i Nasionoznawstwa
 • Pracownia Oceny Zdrowotności i Tożsamości Zbóż i Roślin Strączkowych
 • Pracownia Ekonomiki Nasiennictwa i Hodowli Roślin

Zakład Fitopatologii:

 • Pracownia Hodowli Odpornościowej
 • Pracownia Chorób Roślin

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych:

 • Pracownia Dokumentacji i Długoterminowego Przechowywania Nasion
 • Pracownia Gromadzenia i Oceny Roślin
 • Pracownia Roślin Rekultywacyjnych
 • Ogród Botaniczny

Zakład Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych

 • Pracownia Traw Pastewnych i Roślin Motylkowatych
 • Pracownia Traw Pozapaszowych i Roślin Energetycznych

Samodzielna Pracownia Biologii Stosowanej

Samodzielna Pracownia Oceny Jakości Produktów Roślinnych

Dział Informacji Naukowej i Wydawnictw

Dział Organizacji i Planowania Badań

Dział Promocji i Współpracy z Zagranicą:

 • Sekcja Promocji i Szkoleń
 • Sekcja Współpracy z Zagranicą

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Administracyjno-Techniczny

Dział Spraw Pracowniczych

Dział Obsługi Polowej i Transportu

Samodzielne stanowiska:

 • ds. obsługi prawnej, Radca prawny
 • administrator sieci komputerowej
 • inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ds. ochrony p. poż., Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (pełnomocnik ochrony)
 • ds. ochrony radiologicznej
 • ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
 • ds. zamówień publicznych
 • ds. kontroli zarządzającej
 • ds. rolnictwa ekologicznego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
 • ds. rejestru odmian i ochrony wyłączonego prawa
 • ds. wdrożeń i ochrony własności intelektualnych
 • sekretariat rady naukowej
Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Informację wytworzył:
Marta Szydlik
Informację wprowadził:
Wojciech Borawski
Data wytworzenia:
2007-05-01
Data publikacji:
2007-05-01
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-29 11:03:27, zmian dokonał(a): Krystyna Żurek

WCAG 2.0 (Level AA)