Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

IHAR-PIB, Oddział w Młochowie

Ikona statystyk

zatrudni na stanowisko: technika

Instytucja Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Młochowie, Pracownia Metodyki Hodowli
Miejsce Pracy 05-831 Młochów, ul. Platanowa 19
Data ogłoszenia 05 lutego 2019 r.
Termin składania ofert 15 marca 2019 r.
Kontakt Kierownik Pracowni Metodyki Hodowli -  dr hab. Bogdan Flis pof. IHAR-PIB, tel. 22 729 92 48 w.216, e-mail do zgłoszenia ofert:  b.flis@ihar.edu.pl; mlochow@ihar.edu.pl

Wymagania stawiane kandydatowi:

 • Wykształcenie średnie lub zawodowe.
 • Samodzielność, sumienność, odpowiedzialność oraz doskonała organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:

 • Udział w pracach szklarniowych i polowych z roślinami ziemniaka.
 • Prowadzenie obserwacji polowych roślin.
 • Prowadzenie badań laboratoryjnych.
 • Dbałość o stan techniczny i konserwację sprzętu, narzędzi pracy, czystość i porządek na stanowisku pracy.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, poprzedzone 3-miesięcznym okresem próbnym.
 • Stabilne zatrudnienie w godzinach pracy 7.00 – 15.00.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia.
 • Podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko (skierowane do Dyrektora IHAR-PIB)

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w Oddziale  IHAR-PIB w Młochowie, ul. Platanowa 19.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do 15.03.2019 r. drogą elektroniczną CV oraz list motywacyjny na adres e-mail: b.flis@ihar.edu.pl; mlochow@ihar.edu.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w  Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści : 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca,
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok.
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB,

Własnoręczny podpis kandydata do pracy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Informację wytworzył:
Bogdan Flis
Informację wprowadził:
Wojciech Borawski
Data wytworzenia:
2019-02-05
Data publikacji:
2019-02-05
Data ostatniej zmiany:
2019-02-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-29 11:03:27, zmian dokonał(a): Krystyna Żurek

WCAG 2.0 (Level AA)