Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

CENTRUM BADAWCZE - IHAR RADZIKÓW

Ikona statystyk

 

Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin

dr hab. Piotr T. Bednarek, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel.: 22 733 45 33
e-mail: p.bednarek@ihar.edu.pl

Pracownia Markerów Molekularnych
dr hab. Piotr T. Bednarek, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel.: 22 733 45 33
e-mail: p.bednarek@ihar.edu.pl

Pracownia Stresów Środowiskowych
vacat.

 

 

Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin

prof. dr hab. Janusz Zimny
tel. (0 22) 733 45 21, 733 45 20
e-mail:
j.zimny@ihar.edu.pl

Pracownia Kultur Tkankowych
prof. dr hab. Janusz Zimny
tel. (0 22)
733 45 21, 733 45 20
e-mail: j.zimny@ihar.edu.pl

Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO)

dr Sławomir Sowa
tel.: 22 733 45 17
fax: (0 22) 796 75 63
e-mail: s.sowa@ihar.edu.pl, gmo@ihar.edu.pl

 

 

Zakład Genetyki i Hodowli Roślin

dr hab. Paweł Cz. Czembor, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel.: 22 733 45 55
e-mail: p.czembor@ihar.edu.pl

Pracownia Genetyki Stosowanej

dr hab. Paweł Cz. Czembor, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel.: 22 733 45 55
e-mail: p.czembor@ihar.edu.pl

Pracownia Żyta

dr hab. Irena Kolasińska, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel.: 22 733 45 59
e-mail: i.kolasinska@ihar.edu.pl

Pracownia Kukurydzy i Pszenżyta

dr Roman Warzecha
tel.: 22 733 45 62
email:r.warzecha@ihar.edu.pl

 

 

Zakład Fitopatologii

prof. dr hab. Edward Arseniuk
tel.: 22 733 46 30
e-mail: e.arseniuk@ihar.edu.pl

Pracownia Hodowli Odpornościowej
vacat.

Pracownia Chorób Roślin

dr Piotr Ochodzki
tel.: 22 733 46 37, kom.: 603 454 784
e-mail:p.ochodzki@ihar.edu.pl

Pracownia Organizmów Kwarantannowych

prof. dr hab. Edward Arseniuk
tel.: 22 733 46 30
e-mail: e.arseniuk@ihar.edu.pl

 

 

Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa

dr hab. Barbara Wiewióra profesor nadzwyczajny
tel.  : (22) 733 45 84
e-mail:  b.wiewiora@ihar.edu.pl

Pracownia Wartości Siewnej i Nasionoznawstwa

dr Elżbieta Małuszyńska
tel.: (22) 733 45 89
e-mail: e.maluszynska@ihar.edu.pl

Pracownia Oceny Zdrowotności i Tożsamości Zbóż i Roślin Strączkowych

dr hab. Barbara Wiewióra profesor nadzwyczajny
tel.: (22) 733 45 84
e-mail:  b.wiewiora@ihar.edu.pl

Pracownia Ekonomiki Nasiennictwa i Hodowli Roślin

dr Tadeusz Oleksiak
tel.: (22) 733 45 80
e-mail: t.oleksiak@ihar.edu.pl

 

 

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych

prof. dr hab. Jerzy H. Czembor
tel.: 22 733 46 52
fax: 22 733 46 49
e-mail: j.h.czembor@ihar.edu.pl

Pracownia Gromadzenia i Oceny Roślin
prof. dr hab. Jerzy H. Czembor
tel.: 22 733 46 52
fax: 22 733 46 49
e-mail: j.h.czembor@ihar.edu.pl
e-mail: genebank@ihar.edu.pl

Pracownia Długoterminowego Przechowywania Nasion
dr Grzegorz Gryziak

tel.: 22 733 46 42
e-mail: g.gryziak@ihar.edu.pl lub genebank@ihar.edu.pl

Pracownia Roślin Rekultywacyjnych
dr Krzysztof Klimont
tel. 833 23 27

Ogród Botaniczny

dr inż. Włodzimierz Majtkowski
85-867 Bydgoszcz, ul. Jeździecka 5
tel/fax: (0 52) 381 31 93
e-mail: w.majtkowski@ihar.bydgoszcz.pl
obihar@poczta.onet.pl

Zakład Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych

dr hab. inż. Grzegorz Żurek, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel.: 22 733 45 71
e-mail: g.zurek@ihar.edu.pl

Pracownia Traw Pastewnych i Roślin Motylkowatych

dr hab. inż. Elżbieta Kochańska-Czembor, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel.: 733 45 74, 733 45 69
e-mail: e.czembor@ihar.edu.pl

Pracownia Traw Pozapaszowych i Roślin Energetycznych

dr hab. inż. Grzegorz Żurek, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel.: 22 733 45 71
e-mail: g.zurek@ihar.edu.pl

Samodzielna Pracownia Biologii Stosowanej

prof. dr hab. Jerzy H. Czembor - kierownik pracowni
tel.: 22 733 46 52
e-mail: j.h.czembor@ihar.edu.pl

Samodzielna Pracownia Oceny Jakości Produktów Roślinnych

prof. dr hab. Danuta Boros
tel.: 22 733 45 47
e-mail: d.boros@ihar.edu.pl

Zakład Genomiki Funkcjonalnej

Prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk
tel.: (22) 7334619
e-mail: a.orczyk@ihar.edu.pl

Zakład Inżynierii Genetycznej

Prof. dr hab. Wacław Orczyk
Tel.: (+48 22) 7334621;
E-mail: w.orczyk@ihar.edu.pl

Dział Informacji Naukowej i Wydawnictw

mgr Gabriela Wodzyńska-Łapińska
tel.: 22 733 45 96
e-mail: g.lapinska@ihar.edu.pl

Redakcja "Biuletyn IHAR"

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Danuta Boros
tel. 22 733 45 47
e-mail: d.boros@ihar.edu.pl

Sekretarz Redakcji: mgr Gabriela Wodzyńska-Łapińska
tel.: 22 733 45 96
e-mail: g.lapinska@ihar.edu.pl

Redakcja "Plant Breeding and Seed Science"

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Edward Arseniuk
tel. 22 733 45 02
e-mail: e.arseniuk@ihar.edu.pl

Sekretarz Redakcji: mgr Marek Czuba
tel. 22 733 45 95
e-mail: m.czuba@ihar.edu.pl

Dział Organizacji i Planowania Badań

p.o. kierownika dr Karolina Dębska
Tel.: (+48 22) 7334615;
E-mail: k.debska@ihar.edu.pl

Dział Promocji i Współpracy z Zagranicą
dr Karolina Mitura
tel.: 22 733 46 11
e-mail: k.mitura@ihar.edu.pl

Sekcja Promocji i Szkoleń

Marzenna Czembor
tel. 22 733 46 09
e-mail: w.borawski@ihar.edu.pl

Sekcja Współpracy z Zagranicą

dr Karolina Mitura
tel.: 22 733 46 11
fax.: 22 733 46 10
e-mail: k.mitura@ihar.edu.pl

Jednostki Funkcjonalne i Usługowe

Dział Administracyjno-Techniczny

mgr Rafał Stodulski

tel.: 22 733 46 63
e-mail: r.stodulski@ihar.edu.pl


Dział Finansowo-Księgowy

mgr inż. Grażyna Jędrzejak

tel. 22 733 46 07
e-mail: g.jedrzejak@ihar.edu.pl


Dział Obsługi Polowej i Transportu

Maria Brzezińska

tel. 22 733 46 75
e-mail: m.brzezinska@ihar.edu.pl


Dział Spraw Pracowniczych

mgr Monika Kozłowska

tel. 22 733 46 59
e-mail: m.kozłowska@ihar.edu.pl

SAMODZIELNE STANOWISKA:

Administrator Systemu Sieci Komputerowej

mgr inż. Roman Osiński

tel. 22 733 45 45
e-mail: r.osinski@ihar.edu.pl


Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego

vacat


Samodzielne stanowisko ds. ochrony p. poż.

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (pełnomocnik ochrony)

Płk. inż. Grzegorz Zagrajek

tel. 22 733 45 44
e-mail: g.zagrajek@ihar.edu.pl


Samodzielne stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego

Płk. mgr Włodzimierz Wieczorek

tel. 22 733 45 44
e-mail: w.wieczorek@ihar.edu.pl


Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

mgr Krystyna Żurek

tel. 22 733 46 74
e-mail: k.zurek@ihar.edu.pl


Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej

mec. Michał Stelmański

tel. 22 733 46 62
e-mail: t.borkowski@ihar.edu.pl


Samodzielne stanowisko ds. BHP

mgr Leszek Nowowiejski

tel. 22 733 46 60
e-mail: l.nowowiejski@ihar.edu.pl


Samodzielne stanowisko ds. ochrony radiologicznej

Inspektor Mieczysław Piesio

e-mail: postbox@ihar.edu.pl


Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa ekologicznego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

dr Wiesław Podyma

tel. 22 733 46 86
e-mail: w.podyma@ihar.edu.pl


Samodzielne stanowisko ds rejestru odmian i ochrony wyłączonego prawa

vacat


Samodzielne stanowisko ds. wdrożeń i ochrony własności intelektualnych

vacat

Sekretariat Rady Naukowej

mgr Elżbieta Kruszyńska

tel.: 22 733 45 99
e-mail: e.kruszynska@ihar.edu.pl

 

 

Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Informację wytworzył:
Marta Szydlik
Informację wprowadził:
Wojciech Borawski
Data wytworzenia:
2007-05-01
Data publikacji:
2007-05-01
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-29 11:03:27, zmian dokonał(a): Krystyna Żurek

WCAG 2.0 (Level AA)