Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

Prace remontowe pracowni nasiennej w budynku laborat.-socjalnym oraz termomodernizacja budynku hydroforni w OB KCRZG w Bydgoszczy, IHAR-PIB w Radzikowie. (ważny od03.09.2015 do 18.09.2015 r. )

Ikona statystyk
1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 130719-2015

 2. SIWZ,

 3. Formularz oferty- załącznik nr 1,

 4. STWiOR Zad III.1; Zad III.5-załącznik nr 2,

 5. Oświadczenie wykonawcy- załacznik nr 3,

 6. Oświadczenie dot. grup kapitał.- załącznik nr 3a,

 7. Wykaz robót budowlanych-załącznik nr 4,

 8. Wykaz osób-załącznik nr 5,

 9. Oświadczenie dot. uprawnień- załącznik nr 6,

 10. Oświadczenie dot. oddania zasobów-załącznik nr 7,

 11. Umowa wzór + Prot. odbioru robót-załącznik nr 8,

 12. Projekt budowlany/Opis techn dla zad III.1-załącznik nr 9,

 13. Rys. 1-Rzut piętra pom.1.2-inwentaryzacja-załącznik nr 9a,

 14. Rys. 2- Rzut piętra pom. 1.1.-proj. budowlany-załącznik nr 9b,

 15. Instalacje sanitarne/opis techn zad III.1-załącznik nr 10,

 16. Rys.S1-Rzut I piętra prac. nasiennej-proj. budowl-załacznik nr 10a,

 17. Rys. S2-Przekrój A-A i rozwinięcie-załacznik nr 10b,

 18. Instalacje elektryczne/opis techn zad. III.1- załącznik nr 11,

 19. Schemat zasilania Tablica TN-załącznik nr 11a,

 20. Rzut I piętra, prac. nasiennej-inst. oswietleniowa i gniazd wtyczkowych-załącznik nr 11b,

 21. Rzut I piętra prac. nasienna-WLZ i inst.siłowe-załącznik nr 11c,

 22. Specyfikacja techn-Remont instal.wewn. Prac. nasienna pom. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.1d;-załącznik nr 12

 23. Przedmiar-Remont prac. nasiennej zad. III.1- załącznik nr 13a,

 24. Przedmiar W1 Inst. elektr. i teletechn.zad. III.1-załącznik nr 13b,

 25. Przedmiar W3 Inst.elektr. i teletechn.--zbiorcze zestawienie robocizny- załącznik nr 13c,

 26. Przedmiar W4 inst.elektr.i teletechn.-zbiorcze zestawienie materiałów-załącznik nr 13d,

 27. Przedmiar W5 Inst. elektr. i teletechn-zbiorcze zestawienie sprzętu-załącznik nr 13e,

 28. Projekt budowlany/opis techn dla zadania III.5-załącznik nr 14,

 29. Projekt sanitarny + Rys.1-dla zad. III.5-załacznik nr 15,

 30. Przedmiar ogólnobudowlany-Termomodernizacja hydroforni zad. III.5-załącznik nr 16,

Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Wojciech Borawski (Wojciech)
Data wytworzenia:
2015-09-05
Data publikacji:
2015-09-05
Data ostatniej zmiany:
2015-12-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-29 11:03:27, zmian dokonał(a): Krystyna Żurek

WCAG 2.0 (Level AA)