Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

Ogłoszenie w sprawie: wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR z siedzibą w Zamarte

Ikona statystyk

Rada Nadzorcza spółki Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR
z siedzibą w Zamarte, ul. Parkowa 1, 89-430 Kamień Krajeński

ogłasza

na warunkach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 55, poz. 476 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 Umowy Spółki Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

PREZESA ZARZĄDU
Spółki Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR

 

Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Wojciech Borawski (Wojciech)
Data wytworzenia:
2018-02-08
Data publikacji:
2018-02-08
Data ostatniej zmiany:
2018-02-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-29 11:03:27, zmian dokonał(a): Krystyna Żurek

WCAG 2.0 (Level AA)