Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

Zarządzenie nr 1/D/2019 Dyrektora IHAR-PIB

Zbieranie statystyk

w sprawie sprzedaży nieruchomości w Starym Oleśnie

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, 05-870 Błonie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

 1. Lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym nr 23c przy ul. Starowiejskiej w Starym Oleśnie o powierzchni urzytkowej 64,8 m² wraz z udziałem 743/12250 w cz. wspólnej budynku pwug. działki nr ew. 1/26 o pow. 0,1009 ha, dla której jest prowadzona księga wieczysta KW OP1L/00039094/9 i udziałem 746/10000 pwug. działki nr ew. 1/27 o pow. 0,1120 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW OP1L/0039096/3. Wartość rynkowa wynosi 54 000,00 zł.
  oraz
  Segmentu gospodarczego nr 33 o pow. urzytkowej 16,20 m² posadowionego na działce nr ew. 1/31 o pow. 0,3039 ha wraz z udziałem 162/6475 w częściach w spólnych i pwug. KW OP1L/00039008/0. Wartość rynkowa wynosi 1 000,00zł
  Łącznie 55 000,00 zł (pięćdziesiąt pięc tysięcy złotych)

CENA WYWOŁAWCZA 55 000,00 zł, wadium 5 500,00 zł
Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.

 1. Lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym nr 9 przy ul. Starowiejska w Starym Oleśnie o powierzchni 112,30 m²  wraz z udziałem 3242/10000 w cz. wspólnej budynku i pwug. działki nr ew. 8/8 o pow. 0,0354 ha (udział w gruncie 115 m² ), dla której prowadzona jest księga wieczysta KW OP1L/00039460/6. Wartość rynkowa wynosi 74 000,00 zł.
  oraz
  Segmentugospodarczego o pow. urzytkowej 20,40 m² posadowionego na działce nr ew. 1/38 o pow. 0,0414 ha wraz z udziałem 204/1632 w częściach wspólnych i pwug, KW OP1L/00039145/2. Wartość rynkowa wynosi 1 300,00 zł.
  Łącznie 75 300,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych).

CENA WYWOŁAWCZA 75 300,00 zł, wadium 7 530,00 zł
Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.

 1. Lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym nr 18 przy ul. Starowiejska w Starym Oleśnie o powierzchni użytkowej 37,5 m² wraz z udziałem 552/10000 w c. wspólnej budynku i pwug. działki nr ew. 3/5 o pow. 0,3143 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta KW OP1L/00039011/4 za cenę 33 000,00 zł.

CENA WYWOŁAWCZA 33 000,00 zł, wadium 3 300,00 zł
Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.

Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa

Użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynków i budowli na nim postawionych jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytu Badawczy z siedzibą w Radzikowie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Informację wytworzył:
Henryk Bujak
Informację wprowadził:
Wojciech Borawski
Data wytworzenia:
2019-02-13
Data publikacji:
2019-02-13
Data ostatniej zmiany:
2019-03-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-29 11:03:27, zmian dokonał(a): Krystyna Żurek

WCAG 2.0 (Level AA)