Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta

Zbieranie statystyk

Dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rady Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Wojciech Borawski (Wojciech)
Data wytworzenia:
2016-06-16
Data publikacji:
2016-06-16
Data ostatniej zmiany:
2016-06-16

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta

Zbieranie statystyk

z audytu zewnętrznego jednostki naukowej, która otrzymuje środki finansowe na działalność statutową

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Wojciech Borawski (Wojciech)
Data wytworzenia:
2015-11-27
Data publikacji:
2015-11-27
Data ostatniej zmiany:
2016-06-16

Finanse IHAR

Zbieranie statystyk

Wartość majątku Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego

Stan na 31.12.2015 r.: (w tys. zł)

1. Aktywa trwałe 168 710,8
w tym:  
- wartości niematerialne i prawne  14,3
- rzeczowe aktywa trwałe   70 715,7
- należności długoterminowe    
- inwestycje długoterminowe  97 853,0
   
2. Aktywa obrotowe 46 128,2
w tym:  
- zapasy     12 873,6
- należności krótkoterminowe    7 173,1
- inwestycje krótkoterminowe  25 738,8
   
Ogółem Aktywa (1+2)   214 839,0

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Informację wytworzył:
IHAR
Informację wprowadził:
Wojciech Borawski
Data wytworzenia:
2004-06-17
Data publikacji:
2004-06-17
Data ostatniej zmiany:
2016-06-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-05-25 15:24:40, zmian dokonał(a): Wojciech Borawski

WCAG 2.0 (Level AA)