Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

Opinia i Errata Niezależnego Biegłego Rewidenta

Zbieranie statystyk

Dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rady Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Wojciech Borawski
Data wytworzenia:
2017-06-20
Data publikacji:
2017-06-20
Data ostatniej zmiany:
2017-06-20

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta

Zbieranie statystyk

Dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rady Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Wojciech Borawski (Wojciech)
Data wytworzenia:
2016-06-16
Data publikacji:
2016-06-16
Data ostatniej zmiany:
2016-06-16

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta

Zbieranie statystyk

z audytu zewnętrznego jednostki naukowej, która otrzymuje środki finansowe na działalność statutową

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Wojciech Borawski (Wojciech)
Data wytworzenia:
2015-11-27
Data publikacji:
2015-11-27
Data ostatniej zmiany:
2016-06-16

Finanse IHAR

Zbieranie statystyk

Wartość majątku Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego

Stan na 31.12.2016 r.: (w tys. zł)

1. Aktywa trwałe 169 606,2
w tym:  
- wartości niematerialne i prawne  29,8
- rzeczowe aktywa trwałe   71 553,8
- należności długoterminowe    
- inwestycje długoterminowe  97 925,3
   
2. Aktywa obrotowe 44 071,3
w tym:  
- zapasy     11 546,9
- należności krótkoterminowe    6 570,5
- inwestycje krótkoterminowe  25 592,0
   
Ogółem Aktywa (1+2)   213 677,5

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście                      30 127,8

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Informację wytworzył:
IHAR
Informację wprowadził:
Wojciech Borawski
Data wytworzenia:
2004-06-17
Data publikacji:
2004-06-17
Data ostatniej zmiany:
2017-06-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-19 13:52:11, zmian dokonał(a): Wojciech Borawski

WCAG 2.0 (Level AA)