Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

dataużytkownikopis
2017-07-21 14:34:07Wojciech BorawskiOpublikowano artykuły o ID:(184)
2017-07-21 14:33:59Wojciech BorawskiDodano artykuł o tytule: Administartir Systemu Sieci Komputerowej IHAR-PIB
2017-07-19 08:58:06Wojciech BorawskiOpublikowano artykuły o ID:(183)
2017-07-19 08:57:58Wojciech BorawskiDodano artykuł o tytule: Zakład Genetyki i Hodowli Roślin, Pracownia Żyta, IHAR-PIB
2017-07-19 08:49:46Wojciech BorawskiOpublikowano artykuły o ID:(182)
2017-07-19 08:49:46Wojciech BorawskiOpublikowano artykuły o ID:(160)
2017-07-19 08:49:25Wojciech BorawskiDodano artykuł o tytule: Dostawa aparatury badawczej i laboratoryjnej dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie z podziałem na 5 pakietów
2017-07-10 10:24:40Wojciech BorawskiDodano wersje artykułu. Wersja: 3 Tytuł: Zakład Fitopatologii IHAR-PIB
2017-07-06 14:30:14Wojciech BorawskiOpublikowano artykuły o ID:(174)
2017-07-06 14:29:24Wojciech BorawskiDodano wersje artykułu. Wersja: 3 Tytuł: 7 Dostawa aparatury badawczej i laboratoryjnej dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie z podziałem na 5 pakietów
2017-06-20 09:31:57Wojciech BorawskiOpublikowano artykuły o ID:(33)
2017-06-20 09:25:17Wojciech BorawskiDodano wersje artykułu. Wersja: 14 Tytuł: Finanse IHAR
2017-06-20 09:22:30Wojciech BorawskiOpublikowano artykuły o ID:(179)
2017-06-20 08:58:06Wojciech BorawskiDodano artykuł o tytule: Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta
2017-06-20 08:55:49Wojciech BorawskiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=180
2017-06-20 08:55:43Wojciech BorawskiDodano artykuł o tytule: Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta
2017-06-20 08:53:06Wojciech BorawskiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=179
2017-06-20 08:52:58Wojciech BorawskiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=179
2017-06-20 08:50:57Wojciech BorawskiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=179
2017-06-20 08:50:10Wojciech BorawskiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=179
2017-06-20 08:50:05Wojciech BorawskiDodano artykuł o tytule: Opinia i Errata Niezależnego Biegłego Rewidenta
2017-06-20 08:41:48Wojciech BorawskiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=128
2017-06-20 08:41:47Wojciech BorawskiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=128
2017-06-20 08:39:46Wojciech BorawskiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=128
2017-06-20 08:38:15Wojciech BorawskiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=128
2017-06-20 08:34:36Wojciech BorawskiDodano wersje artykułu. Wersja: 3 Tytuł: Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-07-21 14:34:07, zmian dokonał(a): Wojciech Borawski

WCAG 2.0 (Level AA)