Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
CENTRUM BADAWCZE - IHAR RADZIKÓW12482
ODDZIAŁY I ZAMIEJSCOWE ZAKŁADY NAUKOWE12406
Kierownicy komórek organizacyjnych12149
IV Zakłady Doświadczalne7202
ZAKŁADY DOŚWIADCZALNE7071
I Centrala Radzików6863
II Oddziały6278
Struktura organizacyjna IHAR6179
III Zamiejscowe Zakłady i Pracownie Naukowe5630
Dyrekcja4835
Tekst jednolity Statutu3776
Przedmiot działalności i kompetencje3013
Wniosek o udostępnienie informacji nie zawartych w BIP2825
Rada Naukowa2599
Ustawy i uchwały2548
Finanse IHAR2314
Formularze1558
Podręcznik Użytkownika1393
OGŁOSZENIE...901
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2012605
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta403
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2013402
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy309
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy292
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy291
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy290
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za 2014 rok290
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawcz288
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy287
Zakład Fitopatologii IHAR-PIB212
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta192
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2015162
Zapytanie ofertowe: na dostawę rozciewacza nawozów zawieszanego dla Zakładu Doświadczalnego Bartążek157
Przetarg nieograniczony, opublikowany w BZP w dniu 25 kwietnia 2017 roku, pod numerem 72909-2017 przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji roślin-Państwowy Instytut badawczy, Zakład Doświadczalny Bartążek, ul. Warmiński Las 46, 10-687 Olsztyn pn. Sukcesywna uzupełniająca dostawa środków ochrony roslin, sklejacza do rzepaku oraz środka do czyszczenia opryskiwaczy dla Zakładu Doświadczalnego Bartążek na sezon 2017122
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH93
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej38
Dostawa aparatury badawczej i laboratoryjnej dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie z podziałem na 5 pakietów15
Oświadzecznie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 201515
Oświadzecznie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 201315
Oświadzecznie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 201612
Opinia i Errata Niezależnego Biegłego Rewidenta11
Oświadzecznie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 201410

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-07-21 14:34:07, zmian dokonał(a): Wojciech Borawski

WCAG 2.0 (Level AA)