Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
CENTRUM BADAWCZE - IHAR RADZIKÓW15264
Kierownicy komórek organizacyjnych14749
ODDZIAŁY I ZAMIEJSCOWE ZAKŁADY NAUKOWE14518
I Centrala Radzików9038
III Zakłady Doświadczalne8981
ZAKŁADY DOŚWIADCZALNE8705
II Oddziały8025
Struktura organizacyjna IHAR7835
IHAR-PIB, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin, Pracownia Żyta6255
Dyrekcja6162
Sukcesywna dostawa środków ochrony roślin, bioregulatorów, sklejacza do rzepaku i środka do mycia opryskiwaczy, regulatora wzrostu, kondycjonera wody i nawozów dolistnych do zastosowania w uprawach polowych Zakładu Doświadczalnego w Bartążku w sezonie wiosna-lato 20185841
Usługa przewozu pracowników Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, 2018-20195811
Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Oddział w Boninie5711
Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli laboratoryjnych i dygestoriów dla IHAR-PIB w Radzikowie, budynek laboratorium I,5619
Zapytanie ofertowe: Najem kombajnu na potrzeby Zakładu Doświadczalnego w Bartążku5365
Usługa przewozu pracowników Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, 2018-2019r. (wazny od 29.12.2017 r.-17.01.2018r.) r5291
ZAPYTANIE OFERTOWE5199
Sukcesywne dostawy i montaż fabrycznie nowych mebli biurowych dla IHAR-PIB w Radzikowie, budynek Laboratorium I5093
Zapytanie ofertowe: Świadzcenie usługi internetu mobilnego, telefonii stacjonarnej i komórkowej wraz z dostawą urzadzeń (smartfonów) skonfigurowanym z kartami SIM dla IHAR-PIB w Radzikowie5002
Sukcesywna dostawa środków ochrony roslin i nawozów do zastosowania w uprawach polowych Zakładu Dośwaidczalnego w Bartążku w sezonie jesień 20184962
Prenumerata i dostawa prasy krajowej i zagranicznych czasopism naukowych oraz nośników elektronicznych dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowego Instytutu Badawczego w radzikowie, na 2018 r. z podziałem na dwa pakiety4524
Rada Naukowa4519
Dostawa fabrycznie nowego systemu do archiwizacji danych dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie4393
Tekst jednolity Statutu4291
Dostawa środków ochrony roślin dla upraw polowych na potrzeby Zakładu Doświadczalnego Bartążek- jesień 20184239
Dostawa fabrycznie nowego wyciągu laboratoryjnego dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Samodzielna Pracownia Oceny Jakosci Produktów Roślinnych.3967
Zakład Genomiki Funkcjonalnej IHAR-PIB3943
IHAR-PIB, Oddział Bydgoszcz3719
Przedmiot działalności i kompetencje3555
Sukcesywna dostawa nawozów w tym wapna nawozowego węglanowego zawierającego magnez odmiana 05 do zastosowania w uprawach polowych Zakładu Doświadczalnego w Bartążku w sezonie wiosna 20193424
Wniosek o udostępnienie informacji nie zawartych w BIP3304
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie z podziałem na 4 pakiety3299
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w IHAR-PIB3281
Ustawy i uchwały3071
Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa, Pracownia Oceny Zdrowotności i Tożsamości Zbóż i Roślin Strączkowych IHAR-PIB2996
Finanse IHAR2934
Samodzielna Pracownia Biologii Stosowanej - IHAR-PIB2804
Zakład Genomiki Funkcjonalnej, IHAR-PIB2737
Dostawa fabrycznie nowej zamrażarki niskotemperaturowej dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Zakładu Fitopatologii-Pracownia Organizmów Kwarantannowych2512
Usługa przewozu pracowników Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie w okresie 2019-20202496
IHAR-PIB, Oddział w Młochowie2126
Najem kombajnu na potrzeby Zakładu Doświadczalnego w Bartążku2068
Sukcesywna dostawa środków ochrony roślin , bioregulatorów i nawozów dolistnych do zastosowania w uprawach polowych Zakładu Doświadczalneg w Bartążku w sezonie wiosna-lato 2019o1908
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie w latach 2017-20181827
Zakład Inżynierii Genetycznej oraz Zakład Genomiki Funkcjonalnej IHAR-PIB1813
Formularze1810
Sukcesywna dostawa środków ochrony roślin oraz nawozów do zastosowania w uprawach polowych Zakładu Doświadczalnego w Bartążku w sezonie jesień 20171796
IHAR-PIB, Oddział Młochów1754
Podręcznik Użytkownika1651

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-15 12:19:48, zmian dokonał(a): Krystyna Żurek

WCAG 2.0 (Level AA)