Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
CENTRUM BADAWCZE - IHAR RADZIKÓW19311
Kierownicy komórek organizacyjnych17213
ODDZIAŁY I ZAMIEJSCOWE ZAKŁADY NAUKOWE16983
III Zakłady Doświadczalne11218
I Centrala Radzików11092
ZAKŁADY DOŚWIADCZALNE10809
IHAR-PIB, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin, Pracownia Żyta10393
II Oddziały10130
Struktura organizacyjna IHAR9870
Dyrekcja8133
Rada Naukowa7066
Zakład Genomiki Funkcjonalnej IHAR-PIB6939
IHAR-PIB, Oddział Bydgoszcz6738
Usługa przewozu pracowników Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, 2018-20196587
Sukcesywna dostawa środków ochrony roślin, bioregulatorów, sklejacza do rzepaku i środka do mycia opryskiwaczy, regulatora wzrostu, kondycjonera wody i nawozów dolistnych do zastosowania w uprawach polowych Zakładu Doświadczalnego w Bartążku w sezonie wiosna-lato 20186502
Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Oddział w Boninie6413
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w IHAR-PIB6202
Zapytanie ofertowe: Najem kombajnu na potrzeby Zakładu Doświadczalnego w Bartążku6068
Usługa przewozu pracowników Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, 2018-2019r. (wazny od 29.12.2017 r.-17.01.2018r.) r6007
Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli laboratoryjnych i dygestoriów dla IHAR-PIB w Radzikowie, budynek laboratorium I,6005
Samodzielna Pracownia Biologii Stosowanej - IHAR-PIB5965
Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa, Pracownia Oceny Zdrowotności i Tożsamości Zbóż i Roślin Strączkowych IHAR-PIB5961
Zakład Genomiki Funkcjonalnej, IHAR-PIB5701
Zapytanie ofertowe: Świadzcenie usługi internetu mobilnego, telefonii stacjonarnej i komórkowej wraz z dostawą urzadzeń (smartfonów) skonfigurowanym z kartami SIM dla IHAR-PIB w Radzikowie5693
Sukcesywna dostawa środków ochrony roslin i nawozów do zastosowania w uprawach polowych Zakładu Dośwaidczalnego w Bartążku w sezonie jesień 20185654
ZAPYTANIE OFERTOWE5649
Sukcesywne dostawy i montaż fabrycznie nowych mebli biurowych dla IHAR-PIB w Radzikowie, budynek Laboratorium I5505
Dostawa środków ochrony roślin dla upraw polowych na potrzeby Zakładu Doświadczalnego Bartążek- jesień 20185488
Prenumerata i dostawa prasy krajowej i zagranicznych czasopism naukowych oraz nośników elektronicznych dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowego Instytutu Badawczego w radzikowie, na 2018 r. z podziałem na dwa pakiety5200
Dostawa fabrycznie nowego systemu do archiwizacji danych dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie5145
IHAR-PIB, Oddział w Młochowie5038
Zakład Inżynierii Genetycznej oraz Zakład Genomiki Funkcjonalnej IHAR-PIB4711
Tekst jednolity Statutu4709
Sukcesywna dostawa nawozów w tym wapna nawozowego węglanowego zawierającego magnez odmiana 05 do zastosowania w uprawach polowych Zakładu Doświadczalnego w Bartążku w sezonie wiosna 20194654
Dostawa fabrycznie nowego wyciągu laboratoryjnego dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Samodzielna Pracownia Oceny Jakosci Produktów Roślinnych.4617
IHAR-PIB, Oddział Młochów4563
Hodowla Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR4230
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie z podziałem na 4 pakiety4082
Przedmiot działalności i kompetencje3954
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie w latach 2017-20183833
Rozbiórka budynków oraz przebudowa budynku gospodarczego z funkcją węzła cieplnego na terenie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie (ważny od dnia 07.10.2015 do 22.10.2015).3751
Usługa przewozu pracowników Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie w okresie 2019-20203726
Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin, Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów IHAR-PIB3722
Wniosek o udostępnienie informacji nie zawartych w BIP3692
Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin, Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów IHAR-PIB3613
Przebudowa Budynku Laboratorium nr 1 w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie3468
Ustawy i uchwały3464
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy3435
Prace remontowe w budynku laboratoryjno-socjalnym Ogrodu Botanicznego KCRZG w Bydgoszczy, IHAR-PIB w Radzikowie (ważny od 27.05.2015-12.06.2015)II post.3366

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-29 11:03:27, zmian dokonał(a): Krystyna Żurek

WCAG 2.0 (Level AA)