Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
CENTRUM BADAWCZE - IHAR RADZIKÓW12910
ODDZIAŁY I ZAMIEJSCOWE ZAKŁADY NAUKOWE12738
Kierownicy komórek organizacyjnych12612
III Zakłady Doświadczalne7448
ZAKŁADY DOŚWIADCZALNE7257
I Centrala Radzików7114
II Oddziały6480
Struktura organizacyjna IHAR6335
Dyrekcja5018
Tekst jednolity Statutu3853
Przedmiot działalności i kompetencje3067
Wniosek o udostępnienie informacji nie zawartych w BIP2871
Rada Naukowa2826
Ustawy i uchwały2605
Finanse IHAR2379
Formularze1587
Podręcznik Użytkownika1422
OGŁOSZENIE...927
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2012627
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta470
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2013423
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za 2014 rok318
Modernizacja centralnego ogrzewania w kompleksie szklarniowym (3 szklarnie) Oddziału IHAR-PIB Młochów, przy ul. Platanowej 19, w Młochowie.277
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta248
Zakład Genetyki i Hodowli Roślin, Pracownia Genetyki Stosowanej, IHAR-PIB196
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2015184
Zakład Genetyki i Hodowli Roślin, Pracownia Żyta, IHAR-PIB182
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH124
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie w latach 2017-201867
Opinia i Errata Niezależnego Biegłego Rewidenta66
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej64
Oświadzecznie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 201563
Oświadzecznie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 201359
Oświadzecznie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 201655
Oświadzecznie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 201453
Dostawa fabrycznie nowego wyciągu laboratoryjnego dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Samodzielna Pracownia Oceny Jakosci Produktów Roślinnych.40
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy25
Dostawa fabrycznie nowego systemu do archiwizacji danych dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie20
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont nawierzchni dróg wewnętrznych w OB. KCRZG w Bydgoszczy (II etap)7

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-11-21 08:51:02, zmian dokonał(a): Wojciech Borawski

WCAG 2.0 (Level AA)