Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
CENTRUM BADAWCZE - IHAR RADZIKÓW12331
ODDZIAŁY I ZAMIEJSCOWE ZAKŁADY NAUKOWE12279
Kierownicy komórek organizacyjnych12023
IV Zakłady Doświadczalne7095
ZAKŁADY DOŚWIADCZALNE6989
I Centrala Radzików6784
II Oddziały6211
Struktura organizacyjna IHAR6128
III Zamiejscowe Zakłady i Pracownie Naukowe5591
Dyrekcja4783
Tekst jednolity Statutu3749
Przedmiot działalności i kompetencje2995
Wniosek o udostępnienie informacji nie zawartych w BIP2814
Rada Naukowa2533
Ustawy i uchwały2530
Finanse IHAR2285
Formularze1549
Podręcznik Użytkownika1381
OGŁOSZENIE...890
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2012594
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2013389
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta373
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za 2014 rok277
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy274
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy260
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy258
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy257
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy255
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawcz247
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta165
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2015149
Zakład Fitopatologii IHAR-PIB136
Przebudowa Budynku Laboratorium nr 1 w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie113
Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych99
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH84
Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa73
Zapytanie ofertowe: na dostawę rozciewacza nawozów zawieszanego dla Zakładu Doświadczalnego Bartążek60
Przetarg nieograniczony, opublikowany w BZP w dniu 25 kwietnia 2017 roku, pod numerem 72909-2017 przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji roślin-Państwowy Instytut badawczy, Zakład Doświadczalny Bartążek, ul. Warmiński Las 46, 10-687 Olsztyn pn. Sukcesywna uzupełniająca dostawa środków ochrony roslin, sklejacza do rzepaku oraz środka do czyszczenia opryskiwaczy dla Zakładu Doświadczalnego Bartążek na sezon 201740
Dostawa Zintegrowanego systemu chromatografii wykluczania dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin35
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej29
7 Dostawa aparatury badawczej i laboratoryjnej dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie z podziałem na 5 pakietów9

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-05-25 15:24:40, zmian dokonał(a): Wojciech Borawski

WCAG 2.0 (Level AA)