Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

CENTRUM BADAWCZE - IHAR RADZIKÓW

Zbieranie statystyk

RADZIKÓW, 05-870 Błonie
tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00 fax 22 725 47 14
e-mail: postbox@ihar.edu.pl
http://www.ihar.edu.pl

 

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. inż. Henryk Jan Bujak
tel. 22 733 45 02, 22 725 45 36
fax 22 733 45 05

e-mail: h.bujak@ihar.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych

dr hab. inż. Magdalena Szechyńska-Hebda
tel. (22) 733 45 03
e-mail: m.szechynska@ihar.edu.pl

Sekretarz Naukowy

dr hab. inż. Grzegorz Żurek, prof nadzw. IHAR-PIB
tel. (22) 733 45 71
e-mail: g.zurek@ihar.edu.pl

Główny Księgowy
Grażyna Jędrzejak
tel. 22 733 46 07
e-mail:
g.jedrzejak@ihar.edu.pl

Sekretariat Dyrektora
tel. 22 725 45 36, 22 733 45 02 fax 22 733 45 05
e-mail:
sekretariat@ihar.edu.pl

ODDZIAŁY I ZAMIEJSCOWE ZAKŁADY NAUKOWE

Zbieranie statystyk

ZAKŁADY DOŚWIADCZALNE

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-08-09 08:30:5, zmian dokonał(a): Wojciech Borawski

WCAG 2.0 (Level AA)