Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawcz

Zbieranie statystyk

Zakład Genetyki i Hodowli Roślin, Pracownia Żyta

zaprasza studentów do odbycia bezpłatnych praktyk studenckich
treść ogłoszenia w .pdf

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Zbieranie statystyk

Oddział w Bydgoszczy

zaprasza studentów do odbycia bezpłatnych praktyk studenckich

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Zbieranie statystyk

Zakład Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych - Pracownia Traw Pastewnych i Roślin Motylkowatych

zaprasza studentów do odbycia bezpłatnych praktyk studenckich

treść ogłoszenia w .pdf

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Zbieranie statystyk

Zakład Inżynierii Genetycznej i Zakład Genomiki Funkcjonalnej

zaprasza do odbycia bezpłatnych praktyk studenckich

treść ogłoszenia w .pdf

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Zbieranie statystyk

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, Ogród Botaniczny w Bydgoszczy

zaprasza do odbycia bezpłatnych praktyk studenckich

treść ogłoszenia w .pdf

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Zbieranie statystyk

Zakład Genetyki i Hodowli Roślin

zaprasza do odbycia bezpłatnych praktyk studenckich

treść ogłoszenia w .pdf


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-07-21 14:34:07, zmian dokonał(a): Wojciech Borawski

WCAG 2.0 (Level AA)