Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 23b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014 r., poz. 782) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie określa następujące warunki ponownego wykorzystania informacji publicznych:

  1. Należy podać źródło pozyskania informacji publicznej poprzez podanie pełnej nazwy Instytutu.
  2. Należy podać czas wytworzenia oraz pozyskania informacji publicznej.
  3. Pozyskana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana.
  4. Jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia.

IHAR-PIB odpowiada za treść przekazywanych informacji publicznych, jeżeli ich ponowne wykorzystywanie spełnia wyżej określone warunki.
Informacje publiczne nie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej IHAR-PIB udostępniane są na wniosek.
Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej został określony w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz.U. 2012, poz. 94).

Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Wojciech Borawski (Wojciech)
Data wytworzenia:
2016-07-07
Data publikacji:
2016-07-07
Data ostatniej zmiany:
2016-07-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 09:18:35, zmian dokonał(a): Wojciech Borawski

WCAG 2.0 (Level AA)