Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

2004-06-17
Ikona statystyk

Majątek Instytutu

Stan na 31.12.2003 r.:

                                                        w tys. zł

1. Aktywa trwałe                            40.593

w tym:                                             

- wartości niematerialne i trwałe      6

- rzeczowe aktywa trwałe                19.514

- należności długotrwałe                  5.607

- inwestycje długoterminowe           15.464

                                                        

2. Aktywa obrotowe                       5.871

w tym:                                             

- zapasy                                            472

- należności krótkoterminowe          1.774

- inwestycje krótkoterminowe         3.621

                                                        

Ogółem Aktywa (1+2)                    46.464

 

Podmiot udostępniający:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Informację wytworzył:
IHAR
Informację wprowadził:
Małgorzata Chudy
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-06-17
Data ostatniej zmiany:
2004-06-17
 
 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-01 08:48:16, zmian dokonał(a): Wojciech Borawski

WCAG 2.0 (Level AA)